Recent Posts

ಗುಣಸಾಗರಿ ಪಂಢರಿಬಾಯಿ - ೦೯ ನೇ ತರಗತಿ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು


ಗುಣಸಾಗರಿ ಪಂಢರಿಬಾಯಿ

ಅ] ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ.  

1. ಪಂಢರಿಬಾಯಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರೇನು?  
ಉತ್ತರ: ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರ ತಂದೆ ರಂಗರಾವ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕಾವೇರಿಬಾಯಿ.  

2. ಪಂಢರಿಬಾಯಿಯವರು ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರೇನು?  
ಉತ್ತರ: ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಯವರು ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ವಾಣಿ.  

3.ಪಂಢರಿಬಾಯಿ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ?  
ಉತ್ತರ:  ಆದರ್ಶ  ನಾಟಕ ಸಂಘ  ಪ್ರದರ್ಶುತ್ತಿದ್ದ  ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಅಭಿನಯಿುತ್ತಿದ್ದ  ನಟಿ ಇನ್ನೇನು ನಾಟಕ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬರುವುದ್ಲಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆ ಕಳಿಸಿದಳು.  ನಾಟಕದ  ಟಿಕೇಟುಗಳು  ಪೂರ್ತಿ  ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು.  ನಾಟಕ  ನಿಂತರೆ ಕುಟುಂಬ  ಬಹುದೊಡ್ಡ  ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ  ಸಿಕ್ಕಿಕೊಸ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.  ಆ  ಪಾತ್ರವನ್ನು  ತಂಗಿ  ಪಂಢರಿಬಾಯಿ ಕೈಲಿ  ಏಕೆ  ಮಾಡಿಸಬಾರದು?  ಎಂಬ  ಆಲೋಚನೆ  ಅಣ್ಣ  ವಿಮಾಲಾನಂದನಿಗೆ  ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ  ಪಂಡರೀಬಾಯಿಯವರು  ಆ  ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ನಟಿಸುವ  ಮೂಲಕ  ನಾಟಕ  ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.  

4. ಪಂಢರಿಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ?  
ಉತ್ತರ:  ಪಂಢರಿಬಾಯಿ  ಅವರಿಗೆ  ಜೀವಮಾನ  ಸಾಧನೆಗಾಗಿ  2000  ದಲ್ಲಿ  ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

5. ಪಂಢರಿಬಾಯಿಯವರು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮರರಾದರು?  
ಉತ್ತರ: ಪಂಢರಿಬಾಯಿಯವರು ಕಲಾರಸಿಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮರರಾದರು.  

6. ಪಂಢರಿಬಾಯಿಯವರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ:ಆದರ್ಶ  ನಾಟಕ  ಸಂಘ  ಪ್ರದರ್ಶುತ್ತಿದ್ದ  ನಾಟಕದಲ್ಲ  ಅಭಿನಯಿುತ್ತಿದ್ದ  ನಟಿ ಇನ್ನೇನು ನಾಟಕ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬರುವುದ್ಲಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆ ಕಳಿಸಿದಳು.  ನಾಟಕದ  ಟಿಕೇಟುಗಳು  ಪೂರ್ತಿ  ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು.  ನಾಟಕ  ನಿಂತರೆ ಕುಟುಂಬ  ಬಹುದೊಡ್ಡ  ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ  ಸಿಕ್ಕಿಕೊಸ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.  ಆ  ಪಾತ್ರವನ್ನು  ತಂಗಿ  ಪಂಢರಿಬಾಯಿ ಕೈಲಿ  ಏಕೆ  ಮಾಡಿಸಬಾರದು?  ಎಂಬ  ಆಲೋಚನೆ  ಅಣ್ಣ  ವಿಮಾಲಾನಂದನಿಗೆ  ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ  ಪಂಢರೀಬಾಯಿಯವರು  ಆ  ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ನಟಿಸುವ  ಮೂಲಕ  ನಾಟಕ  ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

7.  ರಂಗರಾವ್  ಅವರು  ಮಗಳ  ಹೆಸರನ್ನು  ಪಂಢರಿಬಾಯಿ  ಎಂದು  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಪಂಡರಾಪುರದ ಪಂಡರಿನಾಥನಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ರಂಗರಾವ್, ಗೀತಾ ಎನ್ನುವ ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದರು.  

8.  ಪಂಢರಿಬಾಯಿಯವರು  ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ  ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು  ಸಹಕರಿಸಿದ  ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?  
ಉತ್ತರ: ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಪಂಢರಿಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಹರಿಕಥೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಹಾಗೂ  ಕೀರ್ತನೆ  ಹಾಡುವುದನ್ನು  ಇವರು  ಕಲಿತಿದ್ದರು.  ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲದ್ದ  ಸೃಜನಶೀಲ  ವಾತಾವರಣ  ಪಂಡರಿಬಾಯಿಯವರ  ಕಲಾವಿದೆ  ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು.    


 
You Might Like

Post a Comment

0 Comments