Recent Posts

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು - ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ 

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು


1.    ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ.

 
1.    ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದ “ಬ್ಯಾಂಕ್” ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
2.    ಬ್ಯಾಂಕರಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ
3.    ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.
4.    ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
5.    ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಕಾರವು ಪ್ರಚಲಿತ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ.
6.    ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.


ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿ.


1.    ಬ್ಯಾಂಕು ಎಂದರೇನು ?

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

2.    ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾವೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳಿಂದ ಬಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾವೆ.

3.    ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಾವುವು ?
ಠೇವಣಿಗಳು, ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಠೇವಣಿ ಭಾದ್ರ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

4.    ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಠೇವಣಿದಾರನು ಸಾಲ ಪಡೆದವನಂತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸಾಲಗಾರನಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಾಮಿನು ಪಡೆದವನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.

5.    ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವವರ ಸಂಖೆ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

6. ಬ್ಲಾಂಕ್‌ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳಾವುವು ? 

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.You Might Like

Post a Comment

0 Comments